Lesreglement

Zomer
Vanaf 1 april worden over een periode van 26 weken (t/m eind sept)  16 lessen/trainingen gegeven voor junioren en senioren.

Winter
Vanaf 1 oktober worden over een periode van 26 weken (t/m eind maart)  16 lessen/trainingen gegeven voor junioren en senioren.

Algemeen

 • Voor elke lesperiode geldt dat voor aanvang van de eerste les/training de weken waarin deze gegeven worden zijn bepaald.
 • Aan het einde van elke lesperiode zijn er 3 evt inhaal-weken ingepland.
 • Gedurende de regionale vakantieperiodes van de basisscholen is er geen les/training.
 • Duur van de les/training is 60 min, waarvan 10 min warming-up/inspelen en 50 min interaktieve les/training.
 • Ballen worden verzorgd.
 • De leerling verschijnt in correcte tenniskleding en met het juiste schoeisel.
 • Het volgen van de les/training is voor eigen risico.

Les/training afzeggen en evt inhalen

 • Indien een leerling de les/training niet kan bijwonen, moet dit zo spoedig mogelijk gemeld worden bij de trainer. (minimaal de dag voorafgaand aan de les/training)
 • Er bestaat geen recht van de leerling op teruggave van het lesgeld of een inhaalles/training.
 • De trainer heeft wel de inspanningsverplichting, indien de leerling zich tijdig heeft afgemeld om waar mogelijk de les/training in te laten halen in een andere niveau-gerelateerde groep, mits er plek is .
 • Een leerling kan zonder overleg met  de trainer, een les/training niet overdragen aan derden.

Uitval van lessen door evt ardbeidsongeschiktheid van de trainer

 • De lessen/trainingen vervallen gedurende deze periode en zullen worden ingehaald.
 • Indien deze periode langer dan 2 lessen/trainingen lijkt te gaan duren zal de trainer i.s.m het bestuur van TV Malburgen moeten bekijken of voor vervanging zorg gedragen moet worden en zo ja, kan worden.
 • Indien dit niet lukt zal worden overgegaan tot terugbetaling van het lesgeld.