De club van 50

De club van 50 bestaat uit leden, bedrijven, en sponsoren die Tennisvereniging Malburgen een warm hart toedragen.

Het doel van de "Club van 50" is om financiële middelen bijeen te brengen om extra faciliteiten voor de tennisvereniging te kunnen realiseren. Denk hierbij aan korte, eenmalige projecten, bijvoorbeeld aanschaf (tennis)materiaal, verfraaiing clubhuis, aankleding terras bij clubhuis, meubilair, ondersteuning jeugdfaciliteiten, etc. etc. De leden van deze club mogen zelf ideeën inbrengen, waarbij er tijdens een vergadering een democratisch besluit wordt genomen over de besteding van de binnengekomen middelen in het betreffende jaar.

Voor het bedrag van € 50,- wordt u lid van deze "Club van 50".

Wat betekent het voor u om lid te zijn?

- U ondersteunt Tennisvereniging Malburgen

- U krijgt een vermelding op het bord in de Lobby

- U heeft medezeggenschap over de besteding van de opbrengst

- U wordt op de hoogte gehouden van de activiteiten van de "Club van 50"

- U ontvangt natuurlijk eeuwige roem!

Eens per jaar wordt door de "Club van 50" een bijeenkomst gehouden in de lobby van TVM met als doel een bestemming te bepalen voor het binnengekomen geld. Het kan ook zijn dat er aan meerdere projecten geld wordt besteed, dit is afhankelijk van de meerderheid van de leden van de "Club van 50" . De leden van de "Club van 50" beslissen hierover, waarbij de opzet is dat per sponsorbordje 1 persoon recht heeft om zijn/haar stem uit te brengen. Het is de bedoeling dat er elk jaar voor een andere activiteit, ter ondersteuning van de vereniging, wordt gekozen.

Heeft u interesse?

Meer informatie over de "Club van 50" kunt u navragen bij John Rangé en Ronald Burgers, [email protected]