Tennis All In

Een van de doelen van ‘Malburgen 2.0’ is om de jeugd van TVM naar een hoger plan te tillen en daarmee de mogelijkheden om veel te tennissen voor de kinderen te vergroten. Meer trainen meer spelen en meer plezier op hun club.
Enkele jaren geleden is de KNLTB gestart met het Tennis All Inn concept voor de jeugd. Tennissen kun je niet leren door alleen één uur per week les te hebben. Vaak spelen van wedstrijdjes vergroot je speelgenot en je wordt vanzelf beter. Het is dus belangrijk om zoveel mogelijk op de baan te staan met je vrienden en vriendinnetjes. Wij, TVM, willen dit dan ook faciliteren. Zoals de seizoensafsluiting met pannenkoeken, waar na afloop diverse ouders zich hebben aangemeld om een steentje bij te dragen aan de Jeugdcommissie.

Wat houdt het in?
Tot nu toe betaalden de kinderen hun contributie, lesgeld, inschrijfkosten voor competities en ook inschrijfgeld voor deelname aan toernooien in de omgeving. Dit in tegenstelling tot andere sporten waarbij je contributie betaalt en daarvoor les/training krijgt en wekelijks een wedstrijd speelt. Bij de tennissport was dit heel anders. Contributie betalen en je mag komen spelen, maar hoe doe ik dat? Met wie en wanneer ? Het advies is dan: ga les nemen!! Je leert tennissen en je leert leeftijdgenootjes kennen om mee af te spreken. Maar lukt dit ook altijd ?? Vaak niet, schooltijden en andere verplichtingen maken dit vaak moeilijk. Zo ook een andere sport waar kinderen aan deelnemen.
Zeer binnenkort gaat het All Inn plan van TVM starten, hoe?

  • Alle kinderen lessen één uur in de week met het vaste groepje waarin zij zijn ingedeeld door onze trainster Marjolein en geselecteerd zijn op leeftijd en tennisniveau. Dit zijn 15 lessen in de zomercyclus en 15 lessen in de wintercylus.
  • Daarnaast komen er 8 inloop lessen. Dat houdt in dat de jeugdleden van onze vereniging op een vaste tijd naar de club komen en daar een 2e les krijgen.
  • De voorjaars- en najaars competitie wordt voor de kinderen geregeld en natuurlijk betaald. Ook lijkt het een succes te zijn om met enkele bevriende verenigingen deel te nemen aan de wintercompetitie.
  • De kinderen worden allemaal voorzien van een shirt van TV Malburgen, aangeboden door een van onze sponsoren, om het verenigingsgevoel te versterken.
  • De clubkampioenschappen: dit jaar gaat de commissie van de clubkampioenschappen kijken hoe zij ook de jeugd hierin kunnen betrekken. M.a.w. De Jeugd Club Kampioenschappen.
  • Tenniskidsevent van Tennis Vision wordt twee maal per jaar in de hal in Zevenaar gehouden, waar Tennis Vision haar thuis heeft. Dit is een tennismiddag of ochtend waarin allerlei spel en training vormen worden aangeboden door Marjolein en haar collega’s van Tennis Vision.
  • Na de competitie is er een gezellige seizoensafsluiting, voor alle jeugdleden en hun ouders. Hopelijk kunnen we dan ook de nodige kampioenen huldigen.
  • Een ééndaags mini-maxi-toernooi zodat de kinderen samen met een familielid of een andere volwassene wedstrijdjes kan spelen.
  • Als er kinderen zijn die (nog) geen racket hebben kunnen wij deze in bruikleen geven.

Een mooi plan voor onze jeugd.
Er hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan. TVM vindt dat de jeugd de toekomst heeft en daarom willen wij als vereniging dit tegen een zeer aantrekkelijk bedrag aan bieden voor de jeugd van Malburgen. De vereniging betaalt dan ook een behoorlijk bedrag aan sponsoring/subsidie hieraan. Wij begrijpen heel goed dat het anders voor veel ouders een grote kostenpost wordt. Wat houdt het voor de kinderen in?
29 euro per maand gaat het kosten. Dit geld zal d.m.v. een automatische incasso maandelijks worden geïnd. Met ingang van 1 april wordt hiermee gestart. Er wordt dus geen nota meer gestuurd door Tennis Vision.

Voor de ouders die vragen hebben over de financiën (zoals ouders met een Gelrepas), spreek ons (de jeugdcommissie of het bestuur) even persoonlijk aan.