Overlast en vervuiling op sportpark De Bakenhof

27 juni 2024


Zoals jullie wellicht weten en ook ervaren is er behoorlijk wat overlast en vervuiling op sportpark De Bakenhof. We hebben dit besproken met alle verenigingen en onze sportparkcoördinator. Afgelopen week is er een wijk veiligheidsoverleg geweest om dit probleem te bespreken. De personen in het veiligheidsoverleg erkennen het probleem en gaven tevens aan dat het een Arnhem breed probleem is wat niet eenvoudig op te lossen is.


Wat gebeurt er nu op het gebied van veiligheid:

Sportpark de Bakenhof heeft binnen het veiligheidsoverleg volop de aandacht. Ze zijn alert, zetten acties uit die ze - in ieder geval maandelijks - met elkaar bespreken en bijstellen waar nodig.
Het is hen ook opgevallen dat de afgelopen weken de overlast van afval is toegenomen en dat er meer jongeren dan gebruikelijk op deze plek bijeen komen.


Hieronder de acties die langdurig worden ingezet en afhankelijk van de meldingen en eigen constateringen worden aangepast:

 • De locatie Sportpark de Bakenhof is onderdeel van de werkopdracht bij zowel politie als handhaving van de gemeente. Dit betekent dat beide partijen de locatie in hun dagelijkse rondes meenemen.
  De tijdstippen en frequentie waarop dit gebeurt bespreken we met elkaar en hangen af van de FIXI meldingen.
   
 • De straatcoaches van Stichting Aanpak Straat en Schoolveiligheid (SASS) lopen dagelijks in Malburgen, hierbij heeft Sportpark de Bakenhof prioriteit. Zij lopen door de wijk en nemen de locatie veelvuldig in hun rondes mee.
  Zij spreken jongeren aan en staan in nauw contact met politie en handhaving.
   
 • Vanuit het ambulant jongerenwerk in de wijk (AM support en Rijnstad) wordt ook outreachend contact met de jongeren gelegd. Dit met als doel om hen iets anders te bieden en hen ook toe te leiden naar hun locaties.
   
 • Er wordt flink ingezet op het opruimen van het afval. Er zijn in Malburgen vanuit de gemeente extra collega’s, de buurtconciërges, die zich richten op afval. Zij verwijderen zelf het afval op de locatie en zetten, vooral op maandagochtend, collega’s in met een ‘veegwagen’.
   
 • De ontwikkelingen voor de fysieke herinrichting (entree) gaan naar alle waarschijnlijkheid ook bijdragen aan een stukje veiligheid op/van het sportpark. J
   
 • Als vereniging willen wij een veilige omgeving voor onze leden hebben. Verzoek om als lid meldingen door te geven als het gaat over onveilige situaties of vervuiling. Geef dat door op het volgende mailadres: [email protected]

 

Met vriendelijke groet,

John Rangé
Secretaris TV Malburgen

Nieuwscategorieën