Nieuwjaarstoespraak voorzitter Fred Kroes

“Een vereniging met een ziel”

 

“We zijn een gezonde tennisvereniging. Zowel financieel als sportief. Maar bovenal zijn we een vereniging met sfeer, gezelligheid, tennisplezier, kameraadschap en niet te vergeten onderlinge vriendschap. We zijn een vereniging met een ziel.”

 

Dat zei Fred Kroes, voorzitter van TV Malburgen, bij zijn nieuwjaarstoespraak op 10 januari in De Lobby waar zich zo’n zestig leden hadden verzameld voor een bijzonder gezellige Nieuwjaarreceptie. Hij is ervan overtuigd dat “de leden van 2018 opnieuw een prachtig sportief tennisjaar maken. Blijf daarbij realiseren dat tennis voor ons allen een mooie hobby is waarbij plezier voorop staan.”

 

Fred Kroes blikte terug op het verenigingsjaar in 2017. “Dat doe ik met plezier, want dat is goed verlopen. Er zijn meerdere teams kampioen geworden. Het herenteam op de woensdagavond, het damesteam op dinsdagochtend en natuurlijk niet te vergeten ons vlaggenschip het 1e herenteam onder leiding van captain Peter van Deun. Namens het bestuur allemaal van harte proficiat.”

Financieel lijkt TV Malburgen 2017 gezond af te gaan sluiten, gezien het succes van de diverse competities en toernooien. Dat zou een mooi vervolg zijn op 2016, met een exploitatieresultaat van € 5000. En daarnaast nog een reservering voor het vervangen van de tennisbanen.”

 

Lief en leed deel je samen

Daarna stond hij een moment stil bij het leed dat sommige leden heeft getroffen, waaronder het tragisch verlies van dierbaren – waar Fred Kroes zelf ook mee te maken had. Hij wenste iedereen heel veel sterkte met de verwerking, en voegde daaraan toe:“Juist in moeilijke tijden is het belangrijk dat je er voor elkaar bent, en lief en leed samen deelt. Daar zijn we vrienden voor!”

In dit verband wees hij erop dat “als we niet oppassen” steeds meer toegaan naar een individualistische maatschappij. ”Dat is/wordt ook een probleem voor een sportvereniging. Daar moeten we flexibel op inspelen. Dat lijkt misschien wat bedreigend, het biedt ook kansen.” Hij refereerde aan koning Willem Alexander die in zijn nieuwjaarstoespraak woorden gebruikte die hem raakte: ‘We moeten niet zoeken naar een breder Ik, maar naar een groter WIJ’.”

 

Vrijwilligers

Uiteraard vergat de voorzitter de vrijwilligers niet. “We zijn een gezonde vereniging die vooral goed functioneert als er voldoende vrijwilligers zijn.” Die zijn te vinden van bestuursleden tot organisatoren van tossavond, tossochtenden, voor- en najaarscompetitie, clubkampioenschappen, open 17+, 30+, de lady’s day, Geitendag, Bokkendag, het jaarlijkss ALTB-toernooi. Van leden die activiteiten van jeugdleden ondersteunen tot leden die De Lobby ondersteunen tijdens toernooien, competities. Tuinonderhoud, groundsman, technisch onderhoud, communicatie, ledenwerving. Teveel om op te noemen.

Deze vrijwilligers zetten zich met veel enthousiasme in en beleven er samen ook veel plezier aan, constateerde Fred. “Natuurlijk zal er best eens een punt van kritiek zijn. Maar besef wel dat deze vrijwilligers mensen zijn die hun uiterste best doen; ook zij kunnen en mogen fouten maken. Niemand is perfect. Ik meen uit de grond van mijn hart dat wij bij TV Malburgen niet te mopperen hebben, wanneer ik dat vergelijk met andere tennisverenigingen. Daar heb ik de laatste jaren veel ervaring opgedaan.”

“Ik zou willen en hopen dat al deze vrijwilligers het gevoel hebben dat zij voor de volle 100% gewaardeerd worden niet alleen door het bestuur maar ook door jullie als leden voor alles wat zij het afgelopen jaar voor jullie en de club gedaan hebben.” Fred vraagt om een daverend applaus voor de vrijwilligers, en dat krijgen ze ook.

 

Bestuurlijke functies

Vanuit eigen geledingen hebben Helene van der Lans en Henny Bukkems zich bereid gevonden het penningmeesterschap over te nemen van Karel van de Goot.  “Penningmeester zijn is een van de belangrijkste functies binnen het dagelijkse bestuur. Op deze twee dames rust een zware verantwoordelijkheid.” Zij worden ondersteund door onder andere Jos Bukkems, met zijn kennis op het gebied van automatisering. Ook Karel van de Goot was nog tijdelijk op de achtergrond aanwezig.

Met de nodige zelfspot meldde Fred dat in het bestuur nog een zwaardere verantwoordelijkheid is: voorzitter zijn van TV Malburgen.  “Probeer maar eens alle ballen in de lucht te houden. Ik kan jullie melden dat dit soms niet meevalt. Niemand is perfect, maar als je al meer dan 4 jaar voorzitter kunt blijven van TV Malburgen dan scheelt dit verdomd weinig.”

 

Aandachtspunten voor 2018

Om de vereniging financieel gezond te houden, ziet het bestuur twee belangrijke aandachtspunten. Een. Nieuwe leden. Die komen wel, maar in te geringe mate. Gelukkige zijn daaronder wel veel jongeren – met “een positief effect op de gemiddelde leeftijd van ons ledenbestand.” Fred dankte de commissie die de afgelopen jaren veel inspanningen heeft geleverd.

Twee. De vereniging moet naar een nieuw geautomatiseerd voorraadbeheer van De Lobby. “Dit is een must om stijgende kosten in de hand te houden” – wat automatisch ook weer het grote belang van voldoende leden onderstreept. Over hoe en wat zal het bestuur het komend jaar met mensen van De Lobby overleg voeren.

 

Tot slot concludeerde Fred Kroes: “We mogen met z’n allen trots zijn op wat we de afgelopen jaren voor de vereniging hebben bereikt. We zijn een financieel gezonde vereniging. En we zijn een vereniging met een ziel, waarmee ik bedoel de sfeer, de gezelligheid, het tennisplezier, de kameraadschap en niet te vergeten de onderlinge vriendschap.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.