Nieuwjaarsspeech 2015

Nieuwjaarsspeech TV Malburgen op 5 januari 2015.

Beste leden, sportvrienden, sponsoren, genodigden etc. Graag wil ik u namens alle bestuurders van TV Malburgen, hartelijk welkom heten op deze nieuwjaarsreceptie. Een receptie is voor mij een moment om even terug te blikken op het afgelopen jaar en in het kort de plannen voor 2015 bekend te maken. 

We kunnen met plezier terugkijken op een goed verlopen tennis- verenigingsjaar. Een prima bezetting van de diverse competities en toernooien met als hoogtepunt het kampioenschap van 1e Mix Team. Een nieuw gunstig contract afgesloten met een sponsor Grolsch, mede dankzij de actieve inzet van Rob Walrave. De organisatie van een succesvolle Gelderse Masters dankzij een zeer actieve rol van Benno Schutter. De bezetting van deelnemers viel tegen, maar de organisatie zelf was prima mede dankzij de actieve rol van de lobby, Trix en Ruud ondersteund door Rob Walrave. Ook over het financiële resultaat zijn we uiteindelijk zeer tevreden. Dit jaar zullen wij voor het 2e keer in opeenvolging de Arnhemse Dubbel Masters op dit park gaan organiseren We hebben te maken gehad met de wisseling van de trainer. We heten hierbij Gerwin Gruben van harte welkom op zijn 1e nieuwjaarsreceptie van TVM.

Ik wil dan ook beginnen met u samen het glas te heffen en samen te toosten op een nieuw verenigingsjaar dat voor ons ligt.  Dat het voor iedereen in alle opzichten een sportief maar bovenal gezond jaar mag worden. PROOST!

De nieuwjaarsreceptie is niet alleen een moment om vooruit te kijken maar ook om terug te kijken. Ik wil dan ook graag namens het bestuur jullie vragen om hier een moment van stilte te nemen om overleden leden van onze vereniging, familie en of – tennis- vrienden kort te herdenken.

Laat  2015 het jaar van de VERDRAAGZAAMHEID worden.

Bij het maken van een nieuwjaarspeech, wil ik,  zoals ieder jaar, een boodschap brengen.

Mijn boodschap voor dit jaar is: Laat 2015 het jaar van de verdraagzaamheid worden. Niet alleen onze koning Willem Alexander heeft hier extra aandacht aan besteed tijdens zijn kersttoespraak. Wij met z’n allen zien ook de beelden in de media wat er allemaal om ons heen in Europa en de rest van de wereld gaande is qua geweld, oorlogen en Ebola gezondheidsproblemen Ook voor TVM is 2014 qua verdraagzaamheid niet het beste jaar uit onze geschiedenis geworden, vanwege een aantal kleine maar wel vervelende incidenten. Hopelijk leren we hier allemaal van. Ik hoef jullie niet uit te leggen wat deze incidenten doen met de uitstraling en beeldvorming over TVM.

Vandaar dat ik hierbij namens het bestuur een oproep doe aan alle leden, om het komende jaar vooral de normen en waarden van TVM beter te bewaken. Spreek elkaar hierop aan. U kunt er op rekenen dat het bestuur streng doch rechtvaardig zal optreden en zeker die leden maximaal zal ondersteunen die een actieve rol vervullen bij het in stand houden van de juiste normen en waarden!

Financiën.

Financieel was het een goed verenigingsjaar. Waarschijnlijk komen we uit op de verwachtte begroting, mede dankzij een prima omzet van de lobby.Daarnaast heeft de sponsorbijdrage van Grolsch en niet te vergeten de ING Bank via Sylvia Eker hieraan bijgedragen.

Ook de competitiedagen, de toernooien en bokkendag hebben hieraan bijgedragen.

Dankzij een sponsoring van Roland Barendrecht Cruisinc is tijdens het  17+ toernooi samen met een aantal vrijwilligers een diner on court georganiseerd. Nieuwe initiatieven die uiteindelijk zorgen voor een positieve sfeer en een enorm bijdrage aan een positieve impuls voor TV Malburgen.

Bezetting diverse commissies.

Vorig jaar heb ik een oproep gedaan voor meer vrijwilligers voor de verschillende commissies. Gelukkig hebben zich het afgelopen jaar een aantal leden spontaan aangemeld en heeft er een kwaliteitsimpuls plaatsgevonden.

Dit jaar gaan Richard van Gestel en Paul Schönberger de clubkamkampioenschappen organiseren

Een actieve communicatie commissie Sylvia Eker en niet te vergeten Jos Bukkems die veel werk verzet heeft. U heeft ongetwijfeld ook gezien dat er momenteel een actieve website is mede dankzij Jos….

Voor de VCL (verenigings competitie leider)  hebben Rob Walrave en Aart van Veelen zich beschikbaar gesteld.

Wel hebben we afscheid genomen van Anja Velderman.

Namens het bestuur wil ik al die vrijwilligers hiervoor hartelijk dank zeggen en een groot applaus voor al die vrijwilligers van TVM.

 

Oproep voorzitter TC ( Duo baan?).

Zijn we dan tevreden, kunnen we achterover leunen?Nee helaas, we missen al enkele jaren een voorzitter voor de TC.Momenteel wordt dit ad interim ingevuld door Kelvin van Oort samen met het algemene bestuur. Ik doe een oproep aan vooral aan de oudere leden die de kennis en ervaring hebben op tennisgebied om zich aan te melden en samen met Kelvin en het bestuur sturing te geven aan het technische beleid.

Als voorzitter TC heb je weinig bestuurlijke taken. Je hoeft je niet bezig te houden met de organisatie van de competitie. Maar het gaat om het technische beleid en hier is tenniskennis voor nodig en dat heeft het huidig bestuur helaas niet. Overleg eens met een van de bestuursleden over de exacte inhoud van deze functie.

Jubileum 20 jaar bestuurder van TVM.

Ruud Grootendorst en Wil Schober zijn al 20 jaar bestuurslid. Zij worden door de voorzitter in het zonnetje gezet.

Wat zijn de plannen voor het komend jaar.

We gaan samen met de trainer en de Jeugd TC een nieuwe opzet maken voor het jeugd beleidsplan. We blijven hopen op invullen van een voorzitter TC.

Aanvulling van het dagelijks bestuur  door Jos Bukkems.

We zullen een extra reservering opnemen voor promotieactiviteiten/acties te organiseren voor  behoud en ook werven van nieuwe leden.  Ook TVM heeft last van de landelijke trend van daling van het aantal leden, vooral in jeugdleden.

De besprekingen over de gebruikersovereenkomst met de Gemeente Arnhem voor het clubhuis moet in 2015 afgerond worden.

U hoort dat wij als bestuur het komend jaar genoeg plannen hebben.

Namens het bestuur wil ik U dank zeggen voor uw aandacht en graag afsluiten.Ik spreek de hoop en de verwachting uit dat we in 2015 een vereniging zijn waarvan de leden ook de juiste normen en waarden blijven respecteren,dat we volgend jaar 2016 bij de nieuwjaarsreceptie kunnen zeggen dat we die gezellige en gezonde  tennisvereniging zijn in Malburgen met toekomstperspectief!

 

Voorzitter TV Malburgen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.