Jeugd

Een van de doelen is om de jeugd van TVM naar een hoger plan te tillen en daarmee de mogelijkheden om veel te tennissen voor de kinderen te vergroten. Meer trainen meer spelen en meer plezier op hun club.

Enkele jaren geleden is de KNLTB gestart met het Tennis All Inn concept voor de jeugd. Want tennissen kun je niet leren door alleen één uur per week les te hebben. Vaak spelen van wedstrijdjes vergroot je speelgenot en je wordt van zelf beter. Het is dus belangrijk om zoveel mogelijk op de baan te staan met je vrienden en vriendinnetjes. Wij, TVM, willen dit dan ook faciliteren  Zoals de pannenkoekenmiddag van afgelopen jaar waar na afloop diverse ouders zich hebben aangemeld om een steentje bij te dragen aan de Jeugdcommissie.

Tot nu toe betaalden de kinderen hun contributie, lesgeld, inschrijfkosten voor competities en ook inschrijfgeld voor deelname aan toernooien in de omgeving.  Dit in tegenstelling tot andere sporten waarbij je contributie betaalt en daarvoor les/training krijgt en wekelijks een wedstrijd speelt. Bij de tennissport was dit heel anders. Contributie betalen en je mag komen spelen, maar hoe doe ik dat? Met wie en wanneer ? Het advies is dan ga les nemen!  Je leert tennissen en je leert leeftijdgenootjes kennen om mee af te spreken. Maar lukt dit ook altijd ? Vaak niet, schooltijden en andere verplichtingen maken dit vaak moeilijk. Zo ook een andere sport waar kinderen aan deelnemen.

Het All Inn plan van TVM:

  • Alle kinderen lessen één uur in de week met het vaste groepje waarin zij zijn ingedeeld door onze trainster Marjolein en geselecteerd zijn op leeftijd en tennisniveau. Dit zijn 15 lessen in de zomercyclus en 15 lessen in de wintercylus.
  • Daarnaast komt er een inloop les. Dat houdt in dat de jeugdleden van onze vereniging op een vaste dag naar de club komen en daar een 2e les krijgen.
  • De voorjaars- en najaarcompetitie wordt voor de kinderen geregeld en natuurlijk betaald. Ook lijkt het een succes te zijn om met enkele bevriende verenigingen deel te nemen aan de wintercompetitie. Kort geleden bij TV Schuytgraaf en nu hier op TV Malburgen.
  • De kinderen worden allemaal voorzien van een shirt van TV Malburgen, aangeboden door een van onze sponsoren, om het verenigingsgevoel wat te versterken.
  • De clubkampioenschappen, dit jaar gaat de commissie van de clubkampioenschappen kijken hoe zij ook de jeugd hierin kunnen betrekken. M.A.W. De Jeugd Club Kampioenschappen.
  • Tenniskidsevent van Tennis Vision wordt twee maal per jaar in de hal in Zevenaar gehouden, waar Tennis Vision haar thuis heeft.  Dit is een tennismiddag of ochtend waarin allerlei spel- en trainingvormen worden aan geboden door Marjolein en haar collega’s van Tennis Vision.
  • Na de competitie is er een pannenkoekenmiddag ter afsluiting van de 7 weken competitie spelen met elkaar. Hopelijk kunnen we dan ook de nodige kampioenen huldigen.
  • Een ééndaags ouder-kind toernooi zodat de kinderen hun kunstjes tijdens een wedstrijdje met pa of ma kunnen showen.
  • Als er kinderen zijn die (nog) geen racket hebben kunnen wij deze in bruikleen geven.

Ja, een mooi plan voor onze jeugd!
Er hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan. TVM vindt dat de jeugd de toekomst heeft en daarom willen wij als vereniging dit tegen een zeer aantrekkelijk bedrag aanbieden voor de jeugd van Malburgen. De vereniging betaalt dan ook een behoorlijk bedrag aan sponsoring/subsidie hieraan. Wij begrijpen heel goed dat het anders voor veel ouders een grote kostenpost wordt.
De jeugdcontributie 2020 kost 25 euro per maand.  Dit geld zal d.m.v. een automatische incasso maandelijks worden geïnd.  Met ingang van 1 april wordt hiermee gestart. Er wordt dus geen nota meer gestuurd door Tennis Vision. Voor de ouders die vragen hebben m.b.t. de financiën zoals een GelrePas , spreek ons even persoonlijk aan.

Meer weten over jeugdactiviteiten?