Aanmelden op toernooi.nl

toernooi-nl

Wat heb ik nodig om een account aan te maken bij toernooi.nl?

Een inlognaam (De loginnaam mag alleen uit letters, cijfers, punten (.), koppeltekens (-) of onderstrepingstekens (_) bestaan en moet minimaal 8 karakters lang zijn);

Een wachtwoord (Het wachtwoord moet minimaal acht tekens lang zijn en is hoofdlettergevoelig);

- Een mailadres;

- Je adres;

- Je pasje met je lidmaatschapsnummer.

Een account maken op toernooi.nl